Аналіз форм

Аналіз музичного твору: Ф. Шопен - Балада № 3 As-Dur

Цей твір написаний у складній концентричній формі.

Його схема:  А В С(Інтерм. та розробка) В1 (розробка) А1 (синтез С і В)

Балада, як сюжетний твір відображає взаємодію „світлих” і „темних” сил. У цій баладі, що нетипово, „світлі” сили „перемагають” у фіналі твору.
Образи цієї балади танцювальні, пластичні, але завуальовано, без конкретної зображальності.

Перший розділ (А) має „тричастинну” будову, де середній розділ значно перевищує розмір обрамляючих частин.

Основний тематизм експонується у однотональному квадратному періоді повторної будови. Образ, що експонується має фольклорні риси (дисонанси, секундові затримання притаманні народному оркестру) та декламаційні риси (завдяки стрибку з III на VI ступінь)
Розвиток розділу побудовано на поступовому зародженні з хроматичної гармонії (альтерована субдомінанта), що спускається, пунктирних поспівок, а згодом і мелодичних утворень. Розділ поділяється на чотиритактові побудови (а+а+в+в), та завершується кульмінаційним акцентуванням пунктирної ритмоформули і наростанням різнонаправлених хвиль арпеджіо (12т.).
Репріза проводить матеріал першого періоду, починаючи його розгортання, але зупинившись на кульмінації.

Другий розділ (В) побудовано у простій концентричній формі з продовжуючим розвитком: а в с в а

В жанрових основах цієї частини більш яскраво представлено фольклорні танцювальні, пластичні елементи, завдяки специфічій манері викладення фактури, що підкреслює нестійку долю такту.
Образ цього розділу лірично – танцювальний, мелодія наспівна, викладена паралельними секстами, або терціями.
Перша її частина (а) представляє собою двічі повторене речення (4+4) зі зв’язкою (3т.) у F-Dur.
Друга частина (в) представляє модулюючий (з f-moll у C-Dur) період повторної будови квадратної структури.
Третя частина (с) побудована з чотирьох двотактів (а+а+в+в). Основна функція цього розділу – передикт перед репрізою розділу (в)
Четверта частина (в) динамізована репріза. Розділ значно перевищує експозиційний. Це кульмінаційна частина. Матеріал викладається у акордовій повноголосій фактурі. На кульмінації (6-й такт) проведення теми преривається, і слідує великий передиктовий розділ перед репрізою (а), побудований на матеріалі (в).
Репріза (а) проходить майже буквально.

Третій розділ (С) складається з декількох побудов.

Перша представляє собою новий образ в тональності As-Dur. Вона складається з чотирьох побудов (4+4+4+6), загальний будова яких нагадує хвилю. Перші дві побудови експонують матеріал, наступні – розвивають та завершують.
Характер цього розділу ліричний, наспівний. Тут яскраво показується пісенно-романсове жанрове першоджерело. Розмір 6/8 та прозора акордова фактура натякають на жанри баркароли та серенади.

Наступний розділ розробкового характеру побудовано на інтонаціях розділу (В).

Ця розробка призводить до проведення першої теми розділу (В) в тональності As-Dur(основній). Це вже репріза концентричної форми (В1).
Друга частина розділу (В) – (в) проводиться в тональності gis-moll (енгармонічна заміна as-moll). Цей розділ більш яскравий ніж експозиційний, що досягається завдяки динамізації фактури розділу (насичена мелодична фігурація в басу, пульсація тонічного звуку в мелодії, багатооктавний діапазон).
Репріза першої теми (а) в тональності E-Dur на пульсуючому домінантовому басу переростає в розробковий розділ.

Цей розділ (А1) е останнім кульмінаційним синтезуючим розділом форми, де інтонації всіх частин отримують яскравий розвиток, поєднуючись одна з одною. Зокрема синтезується початкова інтонація першої (А) і другої (В) частин, яка отримує насичений розвиток і кульмінацію у повноголосній акордовій фактурі.

Завершується балада проведенням теми з середньої частини форми (С).

{jcomments on}

 

Music Fancy
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)