Аналіз форм

Аналіз музичної форми; григоріанський піснеспів Alleluia

Написав Musicfancy   

Alleluia (for the Solemn Mass of Easter Day)

Це піснеспів мелізматичного типу, де на один склад молитовного тексту разспівується необмежена кількість тонів. Загальну форму можна розділити на три розділи (по тексту та повторюваності нотного матеріалу).

Лад піснеспіву – міксолідійський (четвертий автентичний). Фіналіс – g. Реперкуса – d1 (не зважаючи на те, що в сучасному нотному викладенні піснеспів записаний в першій та другій октавах, найперший варіант наспіву був записаний в малій та першій октавах). Прийнятий для міксолідійського ладу  амбітус (g-g1) разширений за рахунок оспівування фіналіса знизу тоном f. В другому розділі він розширений за рахунок додавання тону a1 зверху.

1-ий Розділ – умовно експозиція – складений з  чотирьох фраз ABB1C (вони виділені в нотах вертикальними рисками, що нагадують тактові риски). Основний текст Alleluia проспівується на першу фразу A, в якій рух йде від которой фіналіса до реперкуси. Друга фраза B після стрибка (h-e1) оспівує реперкусу та рухається вниз до фіналісу. Третя фраза B1 є більш довго розспіваним варіантом доугої без початкового стрибка. Четверта, завершальна фраза C є стрибком від реперкуси на фіналіс та його оспівуванням.
В мелодичній лінії можна виділити декілька основних мотивів (блоків з трьох тонів), на основі яких будуть побудовані розсріви. Це g-a-c1, a-h-d1 при русі вгору; та e1-d1-h, d1-c1-a при русі вниз.

2-ий Розділ – умовно середина – скдадений з п'яти фраз DEE1B2C1. Pascha nostrum - довга фраза D, що нагадує обрисами другу фразу експозиції, але з зупинкою на тоні h (характерній для локрійського ладу), що надає їй нестійкості. Текст Immolatus est разділено на чотири фразт. В перших двох EE1 з'являються риси  гіподорійського ладу (амбітус a-a1, фіналіс – d, реперкуса - f). В останніх двох фразах повертається міксолідійський лад. Закінчення фрази B2 повторює закінчення другої та третьої фраз першої частини. Четверта фраза C1 пропонує новий варіант розспіву від реперкуси до фіналісу.

3-ій Розділ – умовно реприза – складений з трьох фраз A1B3C та в скороченому варіанті повторює основні фрази 1-го розділу. Текст Christus проспівується на першу фразу A1, обриси якої повторюють першу фразу експозиції A, за виключенням того, що завершена вона реперкусою, а стрибком на фіналіс. Друга фраза B3 – це скорочена друга фраза експозиції B. Третя фраза C повністю повторює четверту фразу експозиції.

Загальна логіка мелодичногл руху нагадує хвилю: в перших фразах розділів переважає висхідний рух та стрибки, в завершальних фразах разділів переважає нисхідний рух та стрибки. Також в цілому в першому та другому розділах висхідного руху більше, ніж в завершальному третьому, де навіть перша висхідна фраза завершена стрибком вниз на фіналіс. Найбільш довго розспівані фрази зосереджені в середньому розділі, що додає розділу нестійкості. На противагу цьому в останньому розділі фрази проведені скорочено, щоб підкреслити закінчення.

Повернутись в розділ Бібліотека робіт по аналізу музичних форм  

{jcomments on}  

 

 

Music Fancy
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)