Аналіз форм

Музичний аналіз циклу концертів А. Вівальді "Пори року"

Цикл з чотирьох концертів для солюючої скрипки з струнним оркестром і чембало «Пори року» ("Le quattro stagioni") був написаний приблизно в 1720 - 1725 роках. Пізніше ці концерти було включено в орus 8 «Суперечка гармонії з винаходом» («Il Cimento dell' Armonia e dell' Inventione») під номерами: 1 - 4. Як пише Н. Харнонкурт, композитор зібрав і видав ті свої концерти, які можливо було об`єднати такою звучною назвою.

Кожній частині концерту передують поетичні рядки, які конкретизують його основні образи та афекти. Крім того, що вони узагальнюють зміст твору, композитор ще і в нотному тексті біля кожного конкретного шару фактури прозовим переказом віршованих рядків  конкретизує його зміст.

Аналізи музичної форми:

Концерт "Весна"
Концерт "Літо"
Концерт "Осінь"
Концерт "Зима"

Використана література:

 1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс, кн.1 и 2, изд. 2-е. – Л.:Музыка, 1971.
 2. Белецкий И. Антонио Вивальди 1678-1741: Краткий очерк жизни и творчества: Популярная монография. – Л.: Музыка, 1975.
 3. Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление.: Опыт системного  исследования музыкального искусства. – Вологда, 1999.
 4. Друскiн Я.С. Про риторичнi проийоми в музицi Й.С.Баха. – Киïв, 1972.
 5. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка ХVII – первой половины ХVIIIв: принципы, приемы. – М.: Музыка, 1983.
 6. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. – М.:Музыка, 1973.
 7. Ливанова Т. Инструментальный концерт и музыка для скрипки соло. Генрих Игнац Бибер. Арканджело Корелли. Антонио Вивальди // История западноевропейской музыки до 1789 года. – Том 1. – М., 1983. – С.566-587.
 8. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М., 1979.
 9. Мазель Л.А. Цукерман В.А. Анализ музыкальных произведении: Элементы музыки и методика анализа малых форм.- М.:Музыка, 1967.
 10. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти т. – М., 1973-1982.
 11. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982.
 12. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. – СПб.: Композитор, 1998.
 13. Скребков С. О стиле барокко (принцип централизующего единства) // Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973. – С.111-147.
 14. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – 6-е изд. – М.:Музыка, 1980.
 15. Тиц М. О тематической и композиционной структуре музыкальных произведений. – К.: Музична Україна, 1972.
 16. Тюлин Ю.Н. Строение музыкальной речи, 2-е изд. – М.: Музыка, 1969.
 17. Харнонкурт Н. Музика як мова звуків. Науково-популярне видання. – Суми: Собор, 2002.
 18. Холопова В. Форма Музыкальных Призведений: Учебное пособие. –  изд. 2-е. - Спб, 2001.
 19. Шип С.В. Музична форма від звуку до стилю. Навчальний посібник. – Київ: Заповіт, 1998.
 20. New Grove Dictionary of Music and Musicians. In 20 volumes. – London, 1972-1980.

Повернутись до розділу Бібліотека робіт з аналізу музичних форм

 

Music Fancy
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)